Matbaanın Tarihçesi

Matbaanın Tarihçesi

Çin’de milattan önce 13. Yüzyılda başlayarak kullanılan mührün, matbaanın esin kaynağı olduğuna inanılır. Hatta bazı araştırıcıların mührün ilkel bir matbaa olduğu yönünde yazıları bulunmakta. Ancak bugünkü anlamdaki matbaanın yine Çin’de milattan sonra 593’te geliştirildiği kabul edilir.

İlk matbaa tahta kalıplarla oluşturulmuştur. Milattan sonra 700 yılında ilk defa Pekin’de gazete baskısı yapılmıştır. İlk kitap ise 868 yılında Çin’de basılmış kitap olan Tiaemmen’dir. 1040 yılında Pi Shenk tek tek harfleri demirden döküp baskı denemeleri yapmıştır. 
Matbaa 9. yüzyılda Çin’den Uygurlara geçmiş ve kullanılmıştır. 

Mısır'da Matbaanın kullanımı 

4. yüzyıl sonrasında Mısır’da kumaş üzerine tahta baskı kullanılmış ancak bunun Çin’den mi geldiği yoksa Mısır’da mı geliştirildiği bilinmiyor. 9. ve 10. yüzyıllarda Araplarda bakır ve kilden yapılmış baskı malzemeleri kullanıldığı bilinmektedir. Sonrasında kağıt üzerine Kuran ayet ve hadisleri basılmaya başlandı. 

Modern Anlamda Matbaacılık 

Johanness Gutenberg ve Fust Almanya'nın Meinz şehrinde 1450 yılında metal harfleri basım tekniğinde kullanmıştır. Bu matbaacılıkta bir dönüm noktası olmuş ve modern matbaacılığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Tipo Baskı olarak adlandırılan bu baskı tekniği tek tek harflerin dizilmesi ile yapılan baskıdır. Gutenberg İncili 1455 yılında basılmış ve kaliteli baskısı ile dikkat çekmektedir. Matbaa kullanımı ile kitap maliyetleri düşmüştür. Sanayi devrimi ile geliştirilen modern baskı makineleri Avrupa ve tüm dünyaya yayılmıştır. 

Referans:
  • matbaacılık14.12.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 18.12.2021Yorumlar: