Kitabın Tarihçesi

Kitabın Tarihçesi

İlk yazılar taş ve ağaç kabuklarına yazıldı. Sonraları Mısır'da papirüs bitkisinin saplarından yapılan kağıtlar kullanıldı. Çin'de bugünkü kağıt kullanılmaya başlandığı dönemlerde Roma'da parşömen kullanılmakta idi.

    Kitap orta çağ sonunda matbaanın icadı ile yaygınlaşmaya başladı. Modern anlamda ve 1500 yılından önce Avrupada basılmış kitaplar incunabulum olarak isimlendirilmiştir.

İncunabulum Nedir?


Latincede beşik anlamındadır. 31 Aralık 1500 akşamına kadar Avrupa'da basılmış tüm resim ve yazılara bu isim verilir. Matbaada basılmış kitapların beşiği olarak kabul edilir
.

Kağıt Kullanımının Sonu Geliyor Mu?

    Bugün yılda yaklaşık bir milyon kitap basılmaktadır.
    Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile bazı kitaplar e-kitap şeklinde dağıtılmaktadır. Bazı çevrelere göre e-kitap klasik kitapların tahtına göz dikmiştir.


Referans:
  • İncunabulum 14.12.2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi 14.12.2021
Yorumlar: